Ελληνική Εταιρεία Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας & Κοινοτικής Πρακτικής
  • Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 - 18.00
  • (210)9314606
Ελληνική Αφηγηματική Εταιρεία

Σχετικά με Εμάς

Η Ελληνική Εταιρεία Αφηγηματικής Θεραπείας & Κοινοτικής Πρακτικής είναι ο Επιστημονικός Σύλλογος των πιστοποιημένων Αφηγηματικών ψυχοθεραπευτών / ψυχοθεραπευτριών και Κοινοτικών Λειτουργών.

Η αφηγηματική ψυχοθεραπεία είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη από την επιστημονική κοινότητα πρακτική ψυχοθεραπείας. Αποτελεί μία από τις τελευταίες εξελίξεις στην ψυχοθεραπεία, η οποία έχει επηρεάσει ριζικά τη γενικότερη συζήτηση αλλά και πρακτική στην ψυχοθεραπεία. Είναι μια ζεστή, ανθρώπινη, μη ενοχοποιητική, γεμάτη σεβασμό θεραπευτική πρακτική. Σέβεται τη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου και τον υποστηρίζει ώστε να έρθει σε επαφή με τις αξίες, γνώσεις και ικανότητές του ώστε τελικά να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Τον βοηθά ανάμεσα σε άλλα να ξαναδεί την ιστορία της ζωής του με πιο ενδυναμωτικό τρόπο. Τον βοηθά επίσης να μπορέσει να προσανατολιστεί με το δικό του προτιμώμενο τρόπο μέσα στο πλήθος των ευρύτερων κοινωνικών επιρροών (πρακτικών, ιδεών, τρόπων συζήτησης). Η αφηγηματική πρακτική, επειδή ακριβώς βλέπει τον άνθρωπο μέσα στην κοινωνία είναι ιδανική επίσης για την εργασία με μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων, όπως ομάδες, οργανισμούς και κοινότητες.


Τα μέλη της είναι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες με πιστοποίηση είτε από το Dulwich Centre της Αυστραλίας, το οποίο δημιούργησε την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία, είτε από άλλους επίσημους φορείς της διεθνούς κοινότητας της αφηγηματικής θεραπείας.